MENU Montessori przeczytaj więcej

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE  DOT. REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/16

25 PAŹDZIERNIKA ( SOBOTA)  2014 , GODZ. 11.00 

Aktualności:

Niepubliczna szkoła podstawowa " Kraków Montessori School" znajduje się na osiedlu Ruczaj, w pobliżu Polany Żywieckiej, przy ulicy Skośnej 31. Szkoła pracuje  w oparciu o znaną i cenioną na całym świecie pedagogikę Montessori, która pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, formowaniu prawidłowego charakteru, wzbudzaniu chęci współdziałania, a także zdobywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych. Równocześnie z edukacją metodą Montessori wprowadzony zostaje rozszerzony program nauki języka angielskiego.

Kraków Montessori School, zgodnie ze statusem działania szkoły niepublicznej,  realizuje program wytyczony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a nadzór merytoryczny prowadzi Kuratorium Oświaty w Krakowie i Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Krakowie.

Nasza szkoła, to miejsce gdzie najważniejsze są dzieci. To dla nich zorganizowana została przestrzeń, w której będą się czuć swobodnie i bezpiecznie. Dzieci w wieku szkolnym najchętniej uczą się poprzez aktywne działanie. Metoda Montessori daje gwarancję zdobycia przez dziecko takiego samego lub wyższego poziomu wiedzy szkolnej w stosunku do konwencjonalnego systemu. W Montessori, dzieci same planują swoją edukację już od najmłodszych lat. Mają wolność wyboru, która stanowi w tej metodzie podstawowy i zasadniczy element pedagogiczny.

 

 

Dzieci same wybierają odpowiedni czas na zrealizowanie planu pod okiem nauczyciela, podejmują decyzje i uczą się na własnych błędach. Taki sposób nauki rozpala dziecięcą wyobraźnię, wspomaga zrozumienie pojęć poprzez używanie konkretnych pomocy edukacyjnych oraz daje radość z samodzielnego odkrywania reguł i zasad, rządzących światem.

 Po zakończeniu edukacji montessoriańskiej dzieci są bardzo zorganizowane, znają swoje możliwości i potrafią świetnie planować swoje zadania.

Przestronne sale lekcyjne wyposażone są w starannie przygotowane i pogrupowane pomoce edukacyjne, które służą dzieciom w eksperymentowaniu w różnych dziedzinach – języku polskim, angielskim, matematyce czy przyrodzie. W trakcie zajęć dzieci nie muszą przebywać w ławkach, a mogą zmieniać swoje położenie szukając dla siebie odpowiedniego miejsca w sali, np. przy stole, na dywaniku czy na kanapie.

W metodzie Montessori bardzo ważną rolę odgrywają również nauczyciele, którzy starają się wspierać uczniów w ich wysiłkach, inspirować, zachęcać do eksperymentowania. Nauczanie i wychowanie prowadzone jest w duchu wzajemnej współpracy, co daje szczególną szansę do okazywania sobie wzajemnej pomocy rówieśniczej.

Do Kraków Montessori School przyjmujemy wszystkich, którzy sa gotowi rozwijać i edukować dziecko zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori - w szacunku do indywidualnego tempa rozwoju własnego dziecka i w szacunku do innych ludzi.

Oznacza to, że rodzice wspólnie z nami chcą:

- rozwijać samodzielność i samodyscyplinę dziecka

- uczyć dziecko szacunku dla innych ludzi

- respektować wolność wyboru dziecka w granicach szacunku dla innych ludzi

- podążać za indywidualnymi potrzebami dziecka i uczyć się razem z nim

- współpracować ze społecznością szkoły tzn. brać czynny udział w spotkaniach, szkoleniach i hospitacjach, których celem jest lepsze zrozumienie potrzeb własnego dziecka, a także możliwości jego rozwoju

Wierzymy, że współpraca rodziców i nauczycieli pozwala pokonać wszelkie ewentualne problemy edukacyjne i społeczne dziecka w szkole.

Proponujemy wspólne działania integrujące dzieci i rodziców.

"To nie wiedza, ale sposób w jaki dzieci się uczą, zadecyduje kim będą i jak poradzą sobie w życiu”. (dr. Paul Epstein)

Program nauczania w Kraków Montessori School obejmuje w pełni realizację podstawy programowej MEN, wzbogacając edukację ucznia o niedostępne w typowych programach szkolnych treści z zakresu edukacji przyrodniczej, wielokulturowej, geograficznej, historycznej, botanicznej i przedsiębiorczości.

Wiedza ta przekazywana jest dzieciom poprzez niezwykle ciekawe tzw. Wielkie Lekcje, które szczególnie w klasach 1-3, inspirują dzieci do dalszego poszukiwania wiedzy.

     

Oferujemy wyjątkowy, niestandardowy, żywy program nauczania, który rozwija umiejętność samodzielnego myślenia, a także uczy tworzenia projektów, wzajemnej komunikacji i prezentacji. Jest on wzbogacony o wiele interesujących form aktywnego rozwoju i zajęcia poza murami budynku szkolnego. Dzieci mają możliwość eksperymentowania, odkrywania świata przyrody, kultury i nauki podczas wycieczek szkolnych, wyjazdów, wyjść do różnych, ciekawych miejsc czy obiektów.

Nasi uczniowie są wolni od ograniczeń jakie narzuca ich rówieśnikom szkoła konwencjonalna. Dzięki przyjętej przez nas metodzie (patrz METODA MONTESSORI) umożliwiamy naszym uczniom harmonijny rozwój we wszystkich dziedzinach życia, wzbudzamy w nich entuzjazm do nauki jednocześnie szanując ich indywidualną dziecięcą wrażliwość i osobistą godność.

 

Jesteśmy szkołą małą, kameralną, angażującą we współpracę również rodziny. Charakteryzuje nas domowa, przyjazna atmosfera i bezpieczeństwo. Są to dla nas bardzo istotne wyznaczniki, ponieważ spędzamy ze sobą większą część dnia. Każdy uczeń czuje się u nas ważny i wyjątkowy. Nauczyciele, uczniowie i rodzice współpracują ze sobą, dbając o to, by nasza szkoła była przyjazna dla każdego dziecka.

Nasi nauczyciele to osoby kompetentne, życzliwe dzieciom, z pasją. Podążają oni za dzieckiem, odpowiadając na jego zainteresowania i potrzeby.
Aby osiągnąć najwyższe wyniki nauczania, robimy wszystko by zapewnić dzieciom najlepsze warunki do pracy. W każdej klasie pracuje dwóch nauczycieli, co  pozwala bliżej poznać potrzeby i talenty naszych uczniów. Wierzymy, że wszechstronny rozwój możliwy jest tylko dzięki połączeniu pracy nad umysłem oraz zmysłem estetycznym. Z tego wynika wielki nacisk na stworzenie miłego, przyjaznego i dobrze zorganizowanego otoczenia.

Sposób kształcenia w naszej szkole odpowiada także założeniu, że zarówno chłopcy i dziewczynki uczą się i rozwijają inaczej i w różnym czasie, dlatego potrzebują indywidualnego i zróżnicowanego podejścia w szkole. Jest to możliwe właśnie dzięki pracy opartej o pedagogikę Montessori, gdzie każde dziecko zdobywa wiedzę i rozwija się we własnym tempie. Nasi uczniowie nie są porównywani, oceniani czy nagradzani. Podejmując aktywność dla własnej satysfakcji, czerpią radość z własnych osiągnięć, a nie z porażek innych.

FILMY O EDUKACJI MONTESSORI

 - http://www.youtube.com/watch?v=cO1jIb-GPy4

 - http://www.youtube.com/watch?v=c2Ju0ew5nF0

http://www.youtube.com/watch?v=RTpAILazPnM

 

 

W Kraków Montessori School szczególną uwagę przykładamy do dobrej metody nauczania języka angielskiego. Zajęcia językowe będą odbywały się w codziennie (5 godzin tygodniowo). Dodatkowo wprowadzamy dzieci w język mówiony - konwersacje z nauczycielem anglojęzycznym odbywać się będą w trakcie całego dnia szkolnego.

Szkoła pracuje w godzinach: 7.30- 17.00

Realizacja podstawy programowej MEN (praca własna): 8.30-11.30

Codzienne lekcje angielskiego w małych grupach + konwersacje z nauczycielami prowadzącymi.

Basen 1 x tyg., WF na sali gimnastycznej 1 x tyg., kółka zainteresowań.

Codzienne wyjście na spacer lub szkolny plac zabaw.

Przynajmniej 1 x w miesiącu wycieczka + warsztaty tematyczne. Religia lub etyka.

Szkoła mieści się w bardzo wygodnym ( dajazdowo) miejscu przy ulicy Skośnej 31.W pobliżu znajduje się las żywiecki i borkowski, co sprzyjać będzie bliskiemu kontaktowi dzieci z naturą.

Zabudowania szkoły obejmują trzy duże budynki. ( w sumie ponad 1200 m/2). W pierwszym roku działania szkoły udostepnimy dzieciom jeden budynek, zielone wewnętrzne patio z tarasem i duży, ekologiczny plac zabaw.

 

Poniżej kilka zdjęć z projektu sal i placu zabaw:

WIZUALIZACJA_POP (1)

 

 

W kolejnych latach szkoła obejmie cały teren.

Docelowo w budynkach szkolnych znajdzie się 7 klas Montessori , sale do zajęć dodatkowych, duża świetlica i pracownie: malarska i zajęc technicznych.

          szkoła 2                          

Aby zapisać dziecko do szkoły, należy skontaktować się z nami i umówić na indywidualne spotkanie informacyjne. Zapisy prowadzone są na bieżąco - do wyczerpania planowanej ilości miejsc. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 880 24 74 75.

Do szkoły przyjmujemy dzieci z roczników 2007 i 2008. Od września 2014 r. rozpoczną pracę dwie klasy szkolne.
(dzieci uczyć się będą w grupach mieszanych wiekowo realizując program klasy 0 i 1).

Wpisowe  wynosi - 1500 zł.

Czesne w roku szkolnym 2014/15  wynosi  880 zł i płatne jest przez 12 miesięcy w roku.

Czesne obejmuje zajęcia programowe, język angielski, wf, basen, świetlicę i kółka zainteresowań. Czesne nie uwzględnia kosztów wycieczek, wyjazdów na białą i zieloną szkołę oraz posiłków.

 

 

Przedstawiamy odpowiedzi na kilka najczęścicej spotykanych zagadnień związanych z tematyką dziecka w szkole podstawowej Montessori.

Montessori to przede wszystkim przedszkole, czy nie tylko?

Na całym świecie funkcjonuje w sumie ponad 30 tysięcy placówek edukacyjnych pracujących metodą Montessori. Program Montessori zakłada edukację od poziomu żłobka, przez przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum oraz liceum i doskonale przygotowuje dzieci do wejścia w dorosłe życie i edukację wyższą. Obecnie oferujemy w naszych placówkach edukację dla dzieci w wieku od 1,5-3 w Klubie Malucha Montessori, od 3 do 6 roku życia w przedszkolu Montessori House, a dla dzieci 6-12 powstała szkoła Kraków Montessori School. Wraz z rozwojem szkoły podstawowej planujemy uruchomienie gimnazjum.

 

Jaka jest różnica między Montessori a tradycyjną edukacją?

W szkole tradycyjnej, nauczyciel uczy jednocześnie całą grupę, musi więc dostosować poziom przekazywanej wiedzy do potrzeb wszystkich uczniów i stworzyć jedną lekcję dla wszystkich. W Montessori lekcje prowadzone są głównie indywidualnie i w małych grupach, dzięki czemu dzieci akurat zainteresowane danym tematem mogą go bardziej zgłębiać, a dzieci które pracują wolniej będą mieć więcej czasu na zrozumienie tematu. Zadaniem nauczyciela jest taki dobór materiału dydaktycznego by nie był on zbyt łatwy, ani zbyt trudny dla dziecka. W szkole tradycyjnej nauczyciel jest osobą narzucająca dyscyplinę, a zadaniem ucznia jest podążanie za nauczycielem. Metoda Montessori wspiera natomiast samodzielność i samodyscyplinę dziecka oraz pomaga mu rozwinąć własne zainteresowania dziecka. W konwencjonalnej szkole podstawowej nauczyciel referuje temat, co dodatkowo przy pomocy podręcznika prowadzić do zrozumienia i zapamiętania wiedzy. W Montessori dziecko samo dochodzi do wiedzy poprzez pracę z określonym materiałem dydaktycznym.

 

Dlaczego klasy są mieszane wiekowo?

Dzieci na różnych poziomach rozwoju poznawczego i społecznego uczą się od siebie nawzajem. Przebywanie w grupach mieszanych wiekowo wzbogaca je społecznie, pozwala im poznać i zrozumieć potrzeby młodszych i starszych, nauczyć się akceptacji, tolerancji, wspólnego rozwiązywania problemów.

 

Czy dzieci po szkole Montessori będą przygotowane do normalnego życia?

Tak, dzieci po szkole Montessori są lepiej przygotowane do życia niż po szkołach konwencjonalnych, ponieważ edukacja w szkole Montessori rozwija przede wszystkim pewność siebie, samodzielność, motywację wewnętrzną i samodyscyplinę. Dzieci respektują zewnętrzne autorytety, dobrze funkcjonują w społeczeństwie, szanują innych ludzi ponieważ w szkole dorośli odnoszą się do nich z szacunkiem. Szkoła bardzo rozwija również kreatywność, czego przykładem są m.in. osoby, które kończyły szkoły Montessori i odniosły wielkie sukcesy, jak np. twórcy Google Page i Brin.

 

Jeżeli dzieci same decydują o swojej nauce, skąd wiemy, że realizują podstawę programową?

Szkoła Montessori realizuje w pełni podstawę programową wytyczoną przez MEN. Mimo że w szkole Montessori nauczyciel nie posługuje się ocenami, swoją wiedzę na temat dziecka opiera na bardzo precyzyjnej obserwacji i indywidualnym planowaniu wspólnie z dzieckiem jego edukacji. Dwa razy w roku rodzice otrzymują dokładne oceny opisowe. Na bieżąco prowadzone jest portfolio pracy dziecka, każdy nowy temat poprzedzony jest ewaluacją przerobionego wcześniej materiału. 

 

Skoro w Montessori nie ma rywalizacji, jak dzieci poradzą sobie z trudnościami codziennego życia?

Rywalizacja jest naturalną cechą i potrzebą każdego człowieka. Pojawia się ona naturalnie w rozwoju dzieci. Nauczyciele Montessori dbaj aby atmosfera pracy i nauki nie była zaburzona przez nadmierne wywyższanie się lub zaniżanie własnych osiągnięć. Dzieci uświadamiają sobie i przyzwyczajają się do tego, ze każdy człowiek jest inny. Nauczyciel nie podkreśla różnic pomiędzy dziećmi, nie porównuje ich między sobą. Taka sytuacja edukacyjna uczy dzieci tolerancji, skupienia na własnym rozwoju poznawczym, na swojej nauce, wzmacnia motywację wewnętrzną i buduje ogromne poczucie własnej wartości, co w dorosłym życiu jest podstawą dla osiągnięcia sukcesów.

 

 

 

Założycielem i prowadzącą Szkołę jest Wioletta Skubera, psycholog, nauczyciel Montessori, socjoterapeuta, filolog, założycielka Psychologicznego Centrum Edukacyjnego Dobre Inspiracje w Krakowie autorka rekomendowanych przez Kuratorium Oświaty programów psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także twórcą i trenerem szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych m.in. z zakresu psychologicznego wsparcia. Ukończyła liczne szkolenia dotyczące pracy metodą Montessori.

Kadrę szkolną stanowią serdeczni i bardzo dobrze przygotowani nauczyciele
(psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej),
absolwenci zaawansowanych szkoleń z zakresu wczesnej edukacji Montessori
organizowanych przez Polski Instytut Montessori - www.montessori.info.pl

Posiadają oni wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz dyplomy ukończenia kursów Montessori. Oprócz wychowawców zajęcia z dziećmi prowadzą wykształceni nauczyciele poszczególnych przedmiotów takich jak: angielski, muzyka, wf, etyka czy religia.
Nasi nauczyciele to osoby zdające sobie sprawę, iż powinni być pełni szacunku  do dzieci. Pracując z pasją, podążają za dzieckiem, odpowiadając na jego zainteresowania i potrzeby. Swój zawód traktują jako pełną radości przygodę odkrywania świata razem z dzieckiem.

 

Wioletta Skubera, dyrektor Krakow Montessori School:

„Od lat pracuję z dziećmi i ich rodzicami. Jestem przekonana, że w każdym dziecku tkwi ogromny potencjał rozwojowy i to do nas dorosłych należy stworzenie dziecku takich warunków, aby mogło go w pełni wykorzystać. Metoda Montessori jest tym czego przez wiele lat poszukiwałam w pracy z dziećmi. Moja starsza córka uczęszczała do przedszkola Montessori i z całym przekonaniem mogę powiedzieć, ze rozwinęła się dzięki tej metodzie w sposób niezwykły – zarówno w zakresie różnych umiejętności edukacyjnych, jak i cech charakteru. Młodsza córka, to też prawdziwa Montessorianka, obecnie zaczyna swoją edukację w naszej Kraków Montessori School. Jestem pewna, że edukacja Montessori rozwija ciekawość świata, daje siłę i wiarę we własne możliwości”.

Marta Derkowska - dyr. ds. metodycznych

Kamila Mikielewicz - nauczyciel Montessori

Barbara Uliasz - nauczyciel Montessori

Michał Bartel - nauczyciel Montessori

Anna Małecka - nauczyciel Montessori

Ewelina Czarnecka - Guzowska - nauczyciel Montessori

Suzzane Nagy - nauczyciel muzyki

Katarzyna Kopczyk, Paweł Mróz - kółko teatralne

Marcin Kordaszewski - nauczyciel wychowanie fizycznego

Anna Pomykalska - sztuki plastyczne, świetlica

 

 

Agnieszka Mierzwa - pedagog specjalny

Alicja Piekarska - nauczyciel języka angielskiego