Fundacja

 • "Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia, które odkryło radość i entuzjazm w pracy, daje nam powód, by mieć nadzieję … nadzieję na pokój w przyszłości"

  Dr Maria Montessori
 • Misja Fundacji

  Każde dziecko jest wyjątkowe, dlatego misją fundacji jest indywidualne rozwijanie młodych talentów, poprzez wspieranie dzieci oraz ich rodzin w rozwoju edukacyjnym oraz społecznym, opartym o pedagogikę Marii Montessori.

  Naszym celem jest również promocja i rozwój pedagogiki Marii Montessori.

 • Celem Fundacji jest:

  • Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju edukacyjnego dzieci
  • Wspieranie i tworzenie inicjatyw edukacyjnych, zwłaszcza tych opartych o założenia pedagogiki Marii Montessori
  • Pomoc finansowa rodzinom o niższym statusie materialnym, mających na celu zapewnienie dzieciom nauki na odpowiednim poziomie
  • Wyrównanie szans dostępu do edukacji w placówkach edukacyjnych, dzieci z rodzin o niższym statusie majątkowym
  • Dla osiągnięciach swych celów fundacja może wspierać działalność innych fundacji, osób fizycznych, organizacji których działalność jest zbieżna z celami fundacji
 • Jak działa Fundacja?

  • Przyznajemy stypendia i zapomogi
  • Organizujemy kolonie, półkolonie, obozy, szkoleni kursy
  • Wydajemy materiały edukacyjne
  • Dbamy o rozwój i doskonalenie metody Marii Montessori, poprzez tworzenie, promocję i sprzedaż narzędzi wspomagających pracę nauczycieli, wychowawców oraz poprzez tworzenie, promocję i sprzedaż narzędzi i materiałów wspomagających pracę dzieci uczących się w oparciu o metodę Marii Montessori
  • Udzielamy pomocy szkołom, przedszkolom, innym placówkom edukacyjnym
  • Organizujemy przyjazdu i pobytu polskim i zagranicznym specjalistom z zakresu pedagogiki, celem umożliwienia im udziału w warsztatach, szkoleniach, sympozjach dotyczących edukacji
  • Finansujemy zakup dla szkół i innych placówek oświatowych, sprzętu i pomocy oświatowych oraz wspieranie ich działań
  • Współpracujemy z wyższymi uczelniami w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli i studentów
  • tel: 512 259 553