Fundacja

 • "Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia, które odkryło radość i entuzjazm w pracy, daje nam powód, by mieć nadzieję … nadzieję na pokój w przyszłości".

  Dr Maria Montessori
 • Misja Fundacji

  Każde dziecko jest wyjątkowe, dlatego misją fundacji jest indywidualne rozwijanie młodych talentów, poprzez wspieranie dzieci oraz ich rodzin w rozwoju edukacyjnym i społecznym, opartym o pedagogikę Marii Montessori.

  Naszym celem jest również promocja i rozwój założeń pedagogiki Marii Montessori.

 • Celem Fundacji jest:

  • Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju edukacyjnego dzieci.
  • Wspieranie i tworzenie inicjatyw edukacyjnych, zwłaszcza tych opartych o założenia pedagogiki Marii Montessori.
  • Pomoc finansowa rodzinom o niższym statusie materialnym, mająca na celu zapewnienie dzieciom nauki na odpowiednim poziomie.
  • Wyrównanie szans dzieci z rodzin o niższym statusie majątkowym, dzięki dostępowi  do edukacji w placówkach edukacyjnych. Dla osiągnięcia swych celów fundacja może wspierać działalność innych fundacji, osób fizycznych, organizacji, których działalność jest zbieżna z celami fundacji.
 • Jak działa Fundacja?

  • Przyznajemy stypendia i zapomogi.
  • Organizujemy kolonie, półkolonie, obozy, szkolenia, kursy.
  • Wydajemy materiały edukacyjne.
  • Dbamy o rozwój i doskonalenie metody Marii Montessori, poprzez tworzenie, promocję i sprzedaż narzędzi wspomagających pracę nauczycieli, wychowawców oraz poprzez tworzenie, promocję i sprzedaż narzędzi i materiałów wspomagających pracę dzieci uczących się w oparciu o metodę Marii Montessori.
  • Udzielamy pomocy szkołom, przedszkolom, innym placówkom edukacyjnym.
  • Organizujemy przyjazd i pobyt polskim i zagranicznym specjalistom z zakresu pedagogiki, celem umożliwienia im udziału w warsztatach, szkoleniach, sympozjach dotyczących edukacji.
  • Finansujemy zakup  sprzętu i pomocy oświatowych dla szkół i innych placówek oświatowych oraz wspieramy  ich działania.
  • Współpracujemy z wyższymi uczelniami w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i studentów.
  • tel: 512 259 553

 • Fundację Montessori wspiera Neonia:
 • neonia