FAQ

 • Najczęściej zadawane pytania

  Kliknij "+" aby zobaczyć odpowiedź
  Jaka jest różnica między Montessori a tradycyjną edukacją?

  W szkole tradycyjnej, nauczyciel uczy jednocześnie całą grupę, musi więc dostosować poziom przekazywanej wiedzy do potrzeb wszystkich uczniów i stworzyć jedną lekcję dla wszystkich. W Montessori lekcje prowadzone są głównie indywidualnie i w małych grupach, dzięki czemu dzieci akurat zainteresowane danym tematem mogą go bardziej zgłębiać, a dzieci które pracują wolniej będą mieć więcej czasu na zrozumienie tematu. Zadaniem nauczyciela jest taki dobór materiału dydaktycznego by nie był on zbyt łatwy, ani zbyt trudny dla dziecka. W szkole tradycyjnej nauczyciel jest osobą narzucająca dyscyplinę, a zadaniem ucznia jest podążanie za nauczycielem. Metoda Montessori wspiera natomiast samodzielność i samodyscyplinę dziecka oraz pomaga mu rozwinąć własne zainteresowania dziecka. W konwencjonalnej szkole podstawowej nauczyciel referuje temat, co dodatkowo przy pomocy podręcznika prowadzić do zrozumienia i zapamiętania wiedzy. W Montessori dziecko samo dochodzi do wiedzy poprzez pracę z określonym materiałem dydaktycznym.

  Dlaczego klasy są mieszane wiekowo?

  Dzieci na różnych poziomach rozwoju poznawczego i społecznego uczą się od siebie nawzajem. Przebywanie w grupach mieszanych wiekowo wzbogaca je społecznie, pozwala im poznać i zrozumieć potrzeby młodszych i starszych, nauczyć się akceptacji, tolerancji, wspólnego rozwiązywania problemów.

  Czy dzieci po szkole Montessori będą przygotowane do normalnego życia?

  Tak, dzieci po szkole Montessori są lepiej przygotowane do życia niż po szkołach konwencjonalnych, ponieważ edukacja w szkole Montessori rozwija przede wszystkim pewność siebie, samodzielność, motywację wewnętrzną i samodyscyplinę. Dzieci respektują zewnętrzne autorytety, dobrze funkcjonują w społeczeństwie, szanują innych ludzi ponieważ w szkole dorośli odnoszą się do nich z szacunkiem. Szkoła bardzo rozwija również kreatywność, czego przykładem są m.in. osoby, które kończyły szkoły Montessori i odniosły wielkie sukcesy, jak np. twórcy Google Page i Brin.

  Jeżeli dzieci same decydują o swojej nauce, skąd wiemy, że realizują podstawę programową?

  Szkoła Montessori realizuje w pełni podstawę programową wytyczoną przez MEN. Mimo że w szkole Montessori nauczyciel nie posługuje się ocenami, swoją wiedzę na temat dziecka opiera na bardzo precyzyjnej obserwacji i indywidualnym planowaniu wspólnie z dzieckiem jego edukacji. Dwa razy w roku rodzice otrzymują dokładne oceny opisowe. Na bieżąco prowadzone jest portfolio pracy dziecka, każdy nowy temat poprzedzony jest ewaluacją przerobionego wcześniej materiału.

  Skoro w Montessori nie ma rywalizacji, jak dzieci poradzą sobie z trudnościami codziennego życia?

  Rywalizacja jest naturalną cechą i potrzebą każdego człowieka. Pojawia się ona naturalnie w rozwoju dzieci. Nauczyciele Montessori dbaj aby atmosfera pracy i nauki nie była zaburzona przez nadmierne wywyższanie się lub zaniżanie własnych osiągnięć. Dzieci uświadamiają sobie i przyzwyczajają się do tego, ze każdy człowiek jest inny. Nauczyciel nie podkreśla różnic pomiędzy dziećmi, nie porównuje ich między sobą. Taka sytuacja edukacyjna uczy dzieci tolerancji, skupienia na własnym rozwoju poznawczym, na swojej nauce, wzmacnia motywację wewnętrzną i buduje ogromne poczucie własnej wartości, co w dorosłym życiu jest podstawą dla osiągnięcia sukcesów.