Dokumenty do pobrania

  • Oświadczenie - odbiór dziecka
  • Oświadczenie - żywienie
  • Karta ucznia
  • Zgoda na udział w zajęciach nauki pływana
  • Deklaracja o uczestnictwie dziecka w nauce religii